Ιδού η απόδειξη ότι ο μηχανισμός πυρόσβεσης της κυβέρνησης δεν λειτούργησε καθόλου