Amfipoli News: Ο Μέγας Αλέξανδρος για την καταγωγή των Μακεδόνων

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Μέγας Αλέξανδρος για την καταγωγή των Μακεδόνων

              


                Άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου, του 2ου αι. μ.Χ.

                    Βρέθηκε στην Κυρήνη της Λιβύης.

 Γράφει ο Άγγελος Ψιμόπουλος (*)

Γράφονται πολλά σχετικά με την καταγωγή των Μακεδόνων και αμφισβητείται η ελληνικότητά τους από τους γείτονές μας Σκοπιανούς. 

Οι Σκοπιανοί θέλουν τον Μέγα Αλέξανδρο δικό τους. Αξίζει νομίζω να δούμε, τι λέγει επ΄ αυτού ο ίδιος ο Αλέξανδρος. 

Κατά τον ιστορικό Αρριανό, ο Αλέξανδρος μετά την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, που έγινε το Μάιο του 334 π.Χ. στο Γρανικό ποταμό, από τα λάφυρα που έλαβε από τον εχθρό, έστειλε στην Αθήνα 300 πανοπλίες αφιέρωμα στην Αθηνά την πολιούχο των Αθηνών. 

Διέταξε δε να γραφή το εξής επίγραμμα «Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἀπό τῶν βαρβάρων τῶν τὴν Ἀσίαν κατοικούντων» [Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις: Εκστρατεία. Α, 16, § 6-7.]. Δηλαδή: [ο Αλέξανδρος ο γιός του Φιλίππου και οι Έλληνες εκτός των Λακεδαιμονίων από τους βαρβάρους που κατοικούν στην Ασία]. Με άλλα λόγια ο Αλέξανδρος λέγει, ότι αυτά τα στέλνουν οι Έλληνες εκτός των Λακεδαιμονίων. Πουθενά δεν αναφέρει τους Μακεδόνες, που σημαίνει ότι θεωρεί και τους Μακεδόνες Έλληνες. Διαφορετικά έπρεπε να πει Μακεδόνες τε και Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων.

Πρόσθετα ο Αρριανός αναφέρει τις πόλεις Άβδηρα και Μαρώνεια, που ήταν στην περιοχή της Μακεδονίας και μάλιστα ανατολικά του Παγγαίου, ότι ήταν πόλεις ελληνικές, δεν γράφει Μακεδονικές. [Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις : Εκστρατεία. Α, 11 – 12, § 3 – 4]. Λέγει, επίσης ο Αρριανός, ότι αυτός – εννοείται στον οποίο ανέθεσε ο Αλέξανδρος – έθαψε τους ηγεμόνες των Περσών, καθώς και τους Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι πέθαναν στρατευθέντες με τους εχθρούς. Όσους δε έπιασε αιχμαλώτους τους έστειλε στη Μακεδονία δεμένους να δουλέψουν τη γη, διότι παρά την ίδια πίστη με τους Έλληνες, αν και ήταν Έλληνες έλαβαν μέρος στη μάχη εναντίον της Ελλάδος υπέρ των βαρβάρων. «‘Ο δὲ ἔθαψε καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῶν Περσῶν. Ἔθαψε δὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας μισθοφόρους, οἷ ἀπέθανον στρατεύοντες ξὺν τοῖς πολεμίοις. Ὅσους δ’ αὐτῷν ἔλαβεν αἰχμαλώτους, τούτους δ’ ἀπέπεμψεν ἐς Μακεδονίαν δήσας ἐν πέδαις ἐργάζεσθαι [τὴν γῆν], ὅτι παρὰ τῇ κοινῇ δόξαντα τοῖς Ἕλλησιν Ἕλληνες ὄντες ἐμάχοντο ἐναντίᾳ τῇ Ἑλλάδι ὑπὲρ τῶν βαρβάρων» [Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις: Εκστρατεία. Α, 16, § 6-7.] Το «εναντίον της Ελλάδος υπέρ των βαρβάρων» φανερώνει περίτρανα την αντίληψη του Αλεξάνδρου για τα όρια της Ελλάδος. Ενώ έστειλε τους αιχμαλώτους να δουλέψουν στη Μακεδονία, το έκανε αυτό γιατί πολέμησαν εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή ο στρατός του Αλεξάνδρου, μεταξύ των οποίων ήταν και αρκετές χιλιάδες Μακεδόνες, ήταν ελληνικός.

Σημειώνεται ότι ο Αρριανός γεννήθηκε στη Νικομήδεια της Βιθυνίας στη Μικρά Ασία το 95 μΧ. Και έζησε μέχρι περίπου το 180 μΧ. Ήταν μαθητής του Επίκτητου στην Ήπειρο και αργότερα πήγε στην Αθήνα και συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Ρητορική και τη Φιλοσοφία. Γνωρίστηκε με τον αυτοκράτορα Αδριανό με πρόσκληση του οποίου πήγε στη Ρώμη, όπου έλαβε τα δικαιώματα του Ρωμαίου πολίτη, απέκτησε το όνομα της αυτοκρατορικής οικογένειας και ονομάστηκε Φλάβιος. Είχε μεγάλη εκτίμηση από τον Αδριανό και διαχειρίστηκε σπουδαίες κρατικές υπηρεσίες. Ήταν πολυγραφότατος και από αυτόν γνωρίζουμε την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έγραψε βάσει κειμένων τα οποία όμως έχουν χαθεί. Θεωρείται σπουδαίος και αξιόπιστος ιστορικός. Τα έργα του διακρίνονται για το σεβασμό προς την αλήθεια και την ακρίβεια.

(*) Ο Άγγελος Ψιμόπουλος είναι φαρμακοποιός, ερευνητής και συγγραφέας. Έγραψε ένα βιβλίο για τις Ανθρωπογενείς Αλλοιώσεις του Περιβάλλοντος με τίτλο Άνθρωπος και Περιβάλλον και το βιβλίο «Μυστική αποστολή "Χρυσόμαλλον Δέρας"», στο οποίο προβαίνει σε απομυθοποίηση της Αργοναυτικής Εκστρατείας.

arxeion-politismou.gr

Διαβάστε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου