Amfipoli News: ΠΎΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΥΚΑΛΊΩΝ - Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΎΟ ΓΕΝΩΝ

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΠΎΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΥΚΑΛΊΩΝ - Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΎΟ ΓΕΝΩΝΜετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας της η  Πανδώρα, με την οποία κωδικοποιείται το αρχέγονο γονιδίωμα του Ανθρώπου το οποίο εμπεριέχει μέσα του τις γενετικές οδηγίες (" δώρα") των θεών, "προσφέρεται" ως δώρο από τον Δία στον Επιμηθέα.

Το όνομα του Επιμηθέα προσδιορίζει την ιδιότητα του ως σύνθετο παράγωγο των λέξεων επί + Μητις = επινοητικός.

Ο Επιμηθέας (επινοητικός) επεμβαίνει γενετικά (νυμφευεται) στην Πανδώρα και την καθιστά κατάλληλη να δεχθεί τις ροές του έμπυρου Νου του  Ανθρώπου. "Γεννάει" από αυτήν την Πύρρα (πυρ + ροή).

(Η "Ελπίδα" παραμένει σφραγισμένη στο πυθάρι). 

Ο Προμηθέας, του οποίου κι αυτού το όνομα προσδιορίζει την ιδιότητα του ως σύνθετο παράγωγο των λέξεων προ + Μητις =προνοητικός, αποκτά Υιο από την Ωκεανίδα Κλυμένη =ένδοξη τον Δευκαλίωνα.

Το όνομα Δευκαλίων αποτελεί σύνθετο παράγωγο των λέξεων δευμα - δευω = εμποτισμένο - εμποτίζω ( εμβαπτίζω) και αλς - αλίων = θάλασσα - θαλάσσιος.

Ο Δευκαλίων, ως Υιός θεών, φέρει μέσα του " κρυμμένο" το πυρ - έμπυρο Νου - Λόγο το οποίο "κατέχουν" οι θεοί καθώς βέβαια κι ο Άνθρωπος διότι κατά τον Ησίοδο είναι ομογενείς. (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχος 108 "..... ΩΣ ΟΜΟΘΕΝ ΓΕΓΑΑΣΙ ΘΕΟΊ ΘΝΗΤΟΊ Τ' ΆΝΘΡΩΠΟΙ....."). Ι

Ο Δευκαλίων (Υιός του Προμηθέα) γίνεται ο " σύζυγος" της εξελιγμένης γενετικά από τον Επιμηθέα Πανδώρας, της Πύρρας ("κόρης" του Επιμηθέα).

Αυτό το γεγονός αποτελεί την αιτία της "τιμωρίας" του Προμηθέα από τον Δία καθότι με αυτόν τον τρόπο το πυρ - έμπυρος Νους - Λόγος των θεών που βρίσκεται "κρυμμένο " μέσα στον Δευκαλίωνα "παραδίδεται" στο νέο γένος του Ανθρώπου.

Άμεσοι απόγονοι του "πρώτου" ζευγαριού είναι η Πρωτογένεια, ο Αμφικτύονας κι ο Έλληνας.

Με αυτούς ξεκινά το γένος των Ημίθεων - Ηρώων καθώς έχουν γενετική συμβατότητα με τους θεούς.

Ταυτόχρονα, με συμμετοχή του " πρώτου "ζεύγους κατόπιν συγκατάθεσης του Δία, ξεκινά και η δημιουργία του " Σιδερένιου" γένους του Ανθρώπου από τους "λίθους" που πετούν πίσω τους ο Δευκαλίων κι η Πύρρα.

Η αποστολή του γένους των Ημίθεων - Ηρώων είναι να καταστεί αρωγός, να υπηρετήσει το" Σιδερένιο" γένος ως προς την ασφαλή επιβίωση κι εξελικτική του πορεία καθώς και να του " παραδώσει" το πυρ - έμπυρο Νου - Λόγο.

Αυτό είναι εφικτό διότι έχει γενετική συμβατότητα και με τους θεούς, εξαιτίας του Δευκαλίωνα, και με τους "λαϊους" - λαούς - λίθινους - γήινους, εξαιτίας της "μητέρας" της Πύρρας, της Πανδώρας. (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχοι 60 - 63 :"..... ΗΦΑΙΣΤΟΝ Δ' ΕΚΕΛΕΥΣΕ ΠΕΡΙΚΛΥΤΟΝ (ο Δίας) ΟΤΤΙ ΤΆΧΙΣΤΑ ΓΑΙΑΝ ΥΔΕΙ ΦΥΡΕΙΝ, ΕΝ Δ' ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΘΕΜΕΝ ΑΥΔΗΝ ΚΑΙ ΣΘΕΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΔΕ ΘΕΗΣ ΕΙΣ ΩΠΑ ΕΙΣΚΕΙΝ ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΣ (Η Πανδώρα) ΚΑΛΌΝ ΕΙΔΟΣ ΕΠΗΡΑΤΟΝ.....).

Εξέχουσα θέση ως προς την συγκεκριμένη" αποστολή " καταλαμβάνουν οι δύο Υιοί από θνητή μήτρα του Δία, ο Διόνυσος κι ο Ηρακλής, (για διαφορετική αιτία ο κάθε ένας που δεν είναι επί του παρόντος να εξεταστεί). 

Είναι οι μόνοι από το γένος των Ημίθεων - Ηρώων που φτάνουν στην θέωση και αξιώνονται της Ολύμπιας κατοικίας, (κέντρο της Ανώτατης και Ανώτερης Ουράνιας Ιεραρχίας). 

Κατά την πρόοδο του χρονικού συνεχούς που διέπει την Δημιουργία, το γένος των Ημίθεων - Ηρώων με απόφαση του Δία κι ακολουθώντας το σχέδιο της Ειμαρμένης του Ολύμπου που εξουσιάζει την Δημιουργία, απομακρύνεται από το "Σιδερένιο" γένος. 

Αιτία της απομάκρυνσης των δύο γενών, τα οποία μέχρι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή συνυπάρχουν, αποτελούν τα γεγονότα του Τρωικού και Θηβαϊκού πολέμου. (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχοι 161 - 170 :"..... ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕ ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΠΙΣ ΑΙΝΗ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΥΦ' ΕΠΤΑΠΥΛΩ ΘΗΒΗ, ΚΑΔΜΗΙΔΙ ΓΑΙΗ, ΩΛΕΣΕ ΜΑΡΝΑΜΕΝΟΥΣ ΜΉΛΩΝ ΕΝΕΚ' ΟΙΔΙΠΟΔΑΟ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΝ ΝΗΕΣΣΙΝ ΥΠΈΡ ΜΕΓΑ ΛΑΙΤΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΣ ΤΡΟΙΗΝ ΑΓΑΓΩΝ ΕΛΕΝΗΣ ΕΝΕΚ' ΗΥΚΟΜΟΙΟ..... ΚΑΙ ΤΟΙ ΜΕΝ ΝΑΙΟΥΣΙΝ ΑΚΗΔΕΑ ΘΥΜΟΝ ΕΧΟΝΤΕΣ (το γένος των Ημίθεων - Ηρώων) ΕΝ ΜΑΚΑΡΩΝ ΝΗΣΟΙΣΙ ΠΑΡ' ΩΚΕΑΝΟΝ ΒΑΘΥΔΙΝΗΝ..... "). 

Στην συνέχεια του χρονικού συνεχούς και κατά την διάρκεια της καλούμενης" ιστορικής "περιόδου, το" Σιδερένιο " γένος του Ανθρώπου" βαδίζει " μόνο του προς την εξελικτική του ολοκλήρωση με μοναδικό αρωγό το Ελληνικό Πνεύμα που αποτελεί την παρακαταθήκη του γένους των Ημίθεων - Ηρώων προς αυτό. 

Η πορεία αυτή διαδραματίζεται υπό την επίβλεψη - φύλαξη του από το" Χρυσό" γένος του Ανθρώπου το οποίο " χρίστηκε" για τον ρόλο αυτό από τον ίδιο τον Δία. 

Α) (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχοι 122 - 123 :"..... ΤΟΙ ΜΕΝ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΕΙΣΙ ΔΙΟΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΔΊΑ ΒΟΥΛΑΣ ΕΣΘΛΟΙ, ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΘΝΗΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ....."). 

Β) (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, στίχοι 249 - 255 :"..... ΕΓΓΥΣ ΓΑΡ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ ΕΟΝΤΕΣ  ΑΘΆΝΑΤΟΙ ΦΡΑΖΟΝΤΑΙ..... ΤΡΙΣ ΓΑΡ ΜΥΡΙΟΙ ΕΙΣΙΝ ΕΠΊ ΧΘΟΝΙ ΠΟΛΥΒΟΤΕΙΡΗ ΑΘΆΝΑΤΟΙ ΖΗΝΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΘΝΗΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ..... ΗΕΡΑ ΕΣΣΑΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΗ ΦΟΙΤΩΝΤΕΣ ΕΠ' ΑΙΑΝ.....). 

Η κοιτίδα από όπου ξεκίνησε η δημιουργία των δύο γενών είναι ο τόπος που καλείται ΕΛ ΛΑΣ, προς τιμήν του πατριάρχου των δύο γενών Έλληνα, κι επεκτείνεται κατά την διάρκεια του χρονικού γίγνεσθαι σε όλη την χθόνα όπου "κατοίκησε" ο έτερος πατριάρχης Αμφικτύων. 

Αυτή την βαριά αποστολή φέρει διαχρονικά ο Ελληνισμός, να καθοδηγεί πνευματικά και να προασπίζει την ομαλή εξελικτική πορεία του " Σιδερένιου" γένους του Ανθρώπου. 

Να το "υπηρετεί" συνειδητά ή μη. 

Αυτό έπραξε κι ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος υπακούοντας στο σχέδιο της Ειμαρμένης  που διέπει την Δημιουργία συνειδητά ή μη. 

Ο τίτλος του Έλληνα δεν μπορεί να φέρεται δικαιωματικά κι αυθαίρετα. Δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά αξίωμα το οποίο μπορεί να κατακτηθεί μέσα από τις πράξεις και την στάση ζωής, ακολουθώντας τις επιταγές του Ελληνικού Πνεύματος το οποίο αποτελεί παρακαταθήκη του γένους των Ημίθεων - Ηρώων προς το "Σιδερένιο" γένος του Ανθρώπου. 

Απαιτείται μέσα από την Αριστεία του "Εγώ" να υπηρετηθεί το "Εμείς". 

ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΏ ΤΟ" ΑΠΌΛΥΤΟΝ "ΟΎΤΕ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΩ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. 

Η ΓΝΏΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΡΌΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΊ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΑΓΏΝΑ.

Διαβάστε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου