Amfipoli News: ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9… Εννέα…

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9… Εννέα…Γράφει ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (ΕΙ)

Π=9 /Υ=9 /Θ=9 /Α=9 /Γ=9/ Ο=9/ Ρ=9/ Α=9/ Σ=9
(Ο ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ=Α! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ=1627) και στην ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ

Το ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ… όπως γνωρίζουμε ήταν η σχολή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ.

Παρακολουθώντας την αριθμοσοφία βλέπουμε ότι:

ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΙΑ=ΟΜΑΚΟΕΙΟΝ=336. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ=1525/Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ=ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ=1525/Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ=1525………Αυτό δηλώνει πράγματι ότι υπάρχει κάποιος κώδικας με τον οποίον δηλώνονται τα όντα, δηλα δή,

οι αριθμοί: Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ=ΚΩΔΙΞ=894…..Αυτό σημαίνει πράγματι ότι ο ΚΩΔΙΚΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ μας ΓΛΩΣΣΗΣ είναι ο αριθμός ΕΝΝΕΑ(ΕΝ-ΝΕ-Α)…αν θυμάστε σε παλαιότερη δημοσίευση που έκανα περί Κώδικος ΕΝΝΕΑ: [ΚΩΔΙΞ=894=>3=1+1+1=ΕΝ+ΝΕ+Α. ΕΝΝΕΑ=111=>3. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΔΕΚΑ=446+85=531=>9 ΕΝ-ΝΕ-Α (1-1-1).] Και όταν λέμε κώδικα έχει να κάνει με τον χωροχρόνο και αυτό επιβεβαιώνεται πράγματι από τις παρακάτω ισοψηφίες: Ο ΚΩΔΙΞ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ=2660/ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ=2660/ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ=2660. Ένας από τους ΚΩΔΙΚΕΣ, μας φανερώνεται στην συμπαντική σταθερά του Φ=1,618 , και όταν λέμε για την συμπαντική σταθερά Φ, εννοούμε ότι : [Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ]=[ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΝ]=3662….κατά το οποίον είμαστε φτιαγμένοι σωματικώς… γι αυτό έχουμε πέντε δάκτυλα κλπ κλπ και αυτό οφείλεται στην αναλογία των μέσων και άκρων λόγων: ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ =1451…και πράγματι: ΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΙ ΛΟΓΟΙ=ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=740…και όχι μόνον διότι : ΙΕΡΟΝ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΝ=Η ΠΕΝΤΑΛΦΑ=Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ=975, …και ιδού ΣυνΕλληνες: ΚΩΔΙΞ ΚΥΡΙΟΥ=Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ Φ=ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΝ.

Και όταν ομιλούμε για τα πολύγωνα , εννοούμε για την κτίση του σύμπαντος κόσμου και του αρχιτέκτονα της ιεράς δημιουργίας του σύμπαντος: ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ=ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ=1957.

Αυτό μας καταδεικνύει ότι πράγματι υπάρχει κάποια ΝΟΗΣΙΣ και αυτή υπάρχει μέσα στον ΕΛΛΗΝΑ ΛΟΓΟ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΝΟΗΣΙΣ=Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ=1576/ΕΣΤΙΝ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ και πράγματι : Ο ΣΟΦΟΣ ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ=Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ=ΕΣΤΙΝ Ο ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ ΘΕΟΣ=ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΚΙΝΟΥΝ ΑΙΤΙΟΝ=Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΚΛΙΜΑΞ=ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ=ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ=1606. Και δεν είναι τυχαίον αφού: Η Α! ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ=ΕΣΤΙ ΚΩΔΙΞ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ=ΕΣΤΙ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ=2255…διότι απλά : ΤΟ ΓΑΡ ΘΕΙΟΝ ΠΗΛΙΚΟΝ ΕΣΤΙ ΚΩΔΙΞ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ=3141.

ΙΕΡΑ Τετρακτύς: Πυθαγόρας =864 =>8+6+4=18 =>1+8=9…Εννέα…!!!

Το Πυθαγόρειον θεώρημα που προβάλλει μπροστά μας… έχει συμπαντικήν σημασίαν και οφείλουμε να γίνουμε ΓΝΩΣΤΕΣ των Μυστικών Αποκαλύψεων : ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΘΕΩΡΗΜΑ=2131/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ=2131/Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΞ=2131.

Η πρώτη ΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ…..όπως μου αποκαλύφθηκε περιέχει εις την βάσιν της τα τέσσαρα στοιχεία : (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ)…και πράγματι έχομεν: ΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΣΤΙΝ=2216/ΕΝ ΔΥΑΣ ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΤΡΑΣ=2216. Αυτά τα τέσσαρα στοιχεία (ΓΗ+ΥΔΩΡ+ΑΗΡ+ΠΥΡ)….ενυπάρχουν συμβολικά εις την τρίαινα του ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ…(κάτω στο κοντάρι είναι η ΓΗ….δηλα δή η ΓΕΙΩΣΗ….ενώ τα άλλα τρία στοιχεία βρίσκονται στις άκρες των ακμών της). Ο Π-οσειδών…είναι ο ΠΟΥΣ(Π+ΟΥΣ)…. δηλά δή το ανθρώπινο Πόδι…. η Π+ΥΛΗ το Π-έρασμα…ώστε να υψωθούμε εις την κεφαλήν μας που …αντιστοιχεί μεταφορικά εις τον ΔΙΑ ΖΕΥ: ΖΕΥΣ=612=>9 (ΕΝ-ΝΕ-Α)… δηλα δή ο ΝΟΥΣ (Ν+ΟΥΣ)…..διότι χωρίς το γράμμα ΝΙ….δεν υπάρχει ΟΥΣ ….οπότε δεν μπορούμε να συντονιστούμε με την ΑΝΩΤΕΡΑ Νοημοσύνη. Εις την κεφαλήν του ανθρώπου είναι η δύναμις και η ενέργεια, όπου ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ κυριαρχεί μέσω του ΑΙΘΕΡΟΣ …που είναι και κυρίαρχος αυτού. Πράγματι έχομεν: ΚΩΔΙΞ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ=Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΑΙΘΕΡΟΣ=2024/ΙΣΧΥΡΑ ΔΥΝΑΜΙΣ=2024.

Να το γνωρίζετε….ότι χωρίς τον ΑΙΘΕΡΑ…δεν ημπορούμε να ανέλθομεν εις ανώτερα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Ο άνθρωπος όπως γνωρίζομεν αποτελείται από νερό… το οποίο ρέει.. και το οποίο μεταβάλλεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες: ΝΕΡΟ=ΡΕΟΝ=ΜΕΛΛΟΝ=225.

Το ανθρώπινο σώμα όμως έχει και το ενεργειακό του πεδίο…που είναι η ψυχή : ΨΥΧΗ=ΤΟ ΨΗΦΙΟΝ=ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΠΑΓΙΩΣ ΟΥΔΕΝ=1708

Ο Ξενοφάνης δεν είπε τυχαία ότι: «Η ψυχή είναι ψηφίον εν κινήσει». Είναι γεγονός ότι η Ψυχή δεν έχει να κάνει απλά με το σώμα(υλική διάσταση) που σημαίνει φθορά….αλλά είναι κβαντικής φύσεως μεταβολή.

Ανατρέχοντας σε παλιότερο άρθρο μου περί ΨΥΧΗΣ έγραφα ότι: [Η ΨΥΧΗ ΑΣΑΣΡΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ. ΧΩΡΟΣ Η ΚΟΙΛΙΑ. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ο ΑΙΘΗΡ, Ο ΑΙΘΩΝ ΕΡΩΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΕΝΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ/ΜΗΤΡΟΣ. Όμως η ψυχή είναι αθάνατος: [ΨΥΧΗ ΠΑΣΑ ΑΘΑΝΑΤΟΣ΄ΤΟ ΓΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ, ΠΑΥΛΑΝ ΕΧΕΙ ΖΩΗΣ.

Η ΨΥΧΗ είναι αυτή που δίδει κίνηση στο έν-βιον ον. Όταν φεύγει παύει να κινείται και γίνεται ΡΑΚΟΣ. ‘Αρα το θνητό ανήκει στην σάρκα και το αθάνατο στην Ψυχή. Αλλά για να γίνει η πνευματική διαδικασία χρειάζεται η ζεύξις: ΖΕΥΞΙΣ=Ο ΖΕΥΣ=682.
Με τη βοήθεια του Διός Ζεύς(ο δίδων ζωή) ο οποίος είναι πράγματι πατέρας θεών και θνητών: ΖΕΥΣ ΕΣΤΙ ΘΕΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ=4706.]…… είναι : ΑΛΗΘΕΙΑ=64=>1..ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (ΕΙ) και master-lista

Διαβάστε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου