Amfipoli News: Ο Dr. Andrew Kaufman καταρρίπτει τον ισχυρισμό της «απομόνωσης» (Isolation) του SARS-Cov-2 αναλύοντας βήμα προς βήμα έναν τυπικό ισχυρισμό απομόνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο ιός υπάρχει

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

Ο Dr. Andrew Kaufman καταρρίπτει τον ισχυρισμό της «απομόνωσης» (Isolation) του SARS-Cov-2 αναλύοντας βήμα προς βήμα έναν τυπικό ισχυρισμό απομόνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει απόδειξη ότι ο ιός υπάρχει

 


« Οι ερευνητές δημιουργούν μια σούπα στο εργαστήριο. Αυτή η σούπα περιέχει μια σειρά από ενώσεις. Οι ερευνητές υποθέτουν, χωρίς αποδείξεις, ότι ο «ιός» βρίσκεται σε αυτή τη σούπα. Σε καμία στιγμή δεν διαχωρίζουν τον υποτιθέμενο ιό από το περιβάλλον υλικό της σούπας. Δεν γίνεται απομόνωση του ιού.»

«Έθεσαν ως σκοπό να αποδείξουν ότι οι πίθηκοι (ή/και τα ανθρώπινα κύτταρα) που έβαλαν στη σούπα πεθαίνουν. Αυτός ο θάνατος των κυττάρων, ισχυρίζονται ότι προκαλείται από «τον ιό». Ωστόσο, όπως θα δείτε, ο Δρ Κάουφμαν καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό...»

Πηγη: No More Fake News

Άρθρο του Jon Rappoport

Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα ισχυρίζεται ότι «μια πανδημία προκαλείται από έναν ιό, τον SARS-Cov-2».

Τι γίνεται όμως, εάν ο ιός δεν υπάρχει;

Ο κόσμος μου ζητάει μια ανάλυση βήμα προς βήμα ενός κυρίαρχου ισχυρισμού περί της απομόνωσης του ιού. Λοιπόν, εδώ είναι.

«Απομόνωση» (Isolation) θα πρέπει να σημαίνει ότι ο ιός έχει Διαχωριστεί από Όλο το Περιβάλλον Υλικό, ώστε οι ερευνητές να μπορούν να πουν: Κοιτάξτε, τον έχουμε. Υπάρχει.»

Πήρα ένα τυπικό απόσπασμα από μια δημοσιευμένη μελέτη, από το κεφάλαιο "Μέθοδοι", στο οποίο οι ερευνητές περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο «απομόνωσαν τον ιό». Το έστειλα στον Dr. Andrew Kaufman [1], ο οποίος παρέσχε την ανάλυσή του λεπτομερώς.

Βρήκα αρκετές μελέτες που χρησιμοποιούσαν πολύ παρόμοια γλώσσα για να εξηγήσουν πώς «απομονώθηκε ο SARS-CoV-2». Για παράδειγμα"Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States, (Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 6 - June 2020)" [2].


Αρχικά, θέλω να παραθέσω ένα μικρό ιστορικό που θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τι συμβαίνει στη μελέτη.

Οι ερευνητές δημιουργούν μια σούπα στο εργαστήριο. Αυτή η σούπα περιέχει μια σειρά από ενώσεις. Οι ερευνητές υποθέτουνχωρίς αποδείξεις, ότι «ο ιός» βρίσκεται σε αυτή τη σούπα. Σε καμία στιγμή δεν διαχωρίζουν τον υποτιθέμενο ιό από το περιβάλλον υλικό της σούπας. Δεν γίνεται απομόνωση του ιού.

Έθεσαν σκοπό να αποδείξουν ότι οι πίθηκοι (ή/και τα ανθρώπινα κύτταρα) που έβαλαν στη σούπα πεθαίνουν. Αυτός ο θάνατος των κυττάρων, ισχυρίζονται ότι προκαλείται από «τον ιό». Ωστόσο, όπως θα δείτε, ο Δρ Κάουφμαν καταρρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμπεράνουμε ότι ο SARS-CoV-2 περιέχεται καθόλου μέσα στη σούπα ή ότι σκοτώνει κύτταρα.

Τέλος, οι ερευνητές ισχυρίζονται, χωρίς καμία απόδειξη ή λογική εξήγηση, ότι κατάφεραν να ανακαλύψουν τη γενετική αλληλουχία «του ιού».

Ακολουθούν οι διατυπώσεις της μελέτης που υποστηρίζουν την απομόνωση (isolation), εναλλασσόμενες με την ανάλυση του Dr. Kaufman:

ΜΕΛΕΤΗ« Χρησιμοποιήσαμε κύτταρα Vero CCL-81 για την απομόνωση και το αρχικό πέρασμα...».

KAUFMAN: «Τα κύτταρα Vero είναι ξένα κύτταρα από τους νεφρούς των πιθήκων και πηγή μόλυνσης. Τα σωματίδια του ιού πρέπει να καθαρίζονται (purifiedαπευθείας από κλινικά δείγματα προκειμένου να αποδειχθεί η πραγματική ύπαρξη του ιούΑπομόνωση σημαίνει διαχωρισμός από οτιδήποτε άλλο. Πώς μπορείτε λοιπόν να διαχωρίσετε/απομονώσετε (separate/isolate) έναν ιό, όταν τον προσθέτετε σε κάτι άλλο..;;;"

ΜΕΛΕΤΗ: «...Καλλιεργήσαμε κύτταρα Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 και EFKB3 σε ελάχιστο απαραίτητο μέσο Dulbecco (DMEM) συμπληρωμένο με θερμοαδρανοποιημένο εμβρυϊκό ορό βοοειδών (5% ή 10%)...».

KAUFMAN: « Γιατί να χρησιμοποιήσετε ελάχιστο απαραίτητο μέσο, το οποίο παρέχει ελλιπή θρέψη [στα κύτταρα]..;;; Ο εμβρυϊκός ορός βοοειδών αποτελεί πηγή ξένου γενετικού υλικού και εξωκυτταρικών κυστιδίων, τα οποία δεν διακρίνονται από ιούς ».

ΜΕΛΕΤΗ«...Χρησιμοποιήσαμε τόσο δείγματα επιχρίσματος NP όσο και δείγματα επιχρίσματος OP για την απομόνωση ιών. Για την απομόνωση, την οριακή αραίωση και το πέρασμα 1 του ιού, διοχετεύσαμε με σιφώνιο 50 μL DMEM χωρίς ορό στις στήλες 2-12 μιας πλάκας καλλιέργειας ιστού 96 κοιλοτήτων, στη συνέχεια διοχετεύσαμε με σιφώνιο 100 μL κλινικών δειγμάτων στη στήλη 1 και αραιώσαμε σειριακά 2 φορές σε όλη την πλάκα...».

KAUFMAN: « Για άλλη μια φορά, κακή χρήση της λέξης απομόνωση».

ΜΕΛΕΤΗ: «...Στη συνέχεια, θρυψινοποιήσαμε (***)  και ανασυστήσαμε τα κύτταρα Vero σε DMEM που περιείχε 10% εμβρυϊκό ορό βοοειδών, 2× πενικιλλίνη/στρεπτομυκίνη, 2× αντιβιοτικά/αντιμυκοτικά και 2× αμφοτερικίνη Β σε συγκέντρωση 2,5 × 105 κύτταρα/ml...».

(***)  Θρυψινοποίηση Η θρυψινοποίηση γίνεται με σκοπό να πρωτεολυθούν οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην προσκόλληση των κυττάρων τόσο στην επιφάνεια της φλάσκας όσο και σε γειτονικά τους κύτταρα, ώστε να γίνει χρήση των κυττάρων.

KAUFMAN: « Η θρυψίνη είναι ένα παγκρεατικό ένζυμο που αφομοιώνει τις πρωτεΐνες. Αυτό δεν θα προκαλούσε βλάβη στα κύτταρα και τα σωματίδια της καλλιέργειας που έχουν πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης ακίδας (spike) της πρωτεΐνης..;;; »

KAUFMAN: « Γιατί προστίθενται αντιβιοτικά..;;; Χρησιμοποιείται αποστειρωμένη τεχνική για την καλλιέργεια. Τα βακτήρια μπορούν να φιλτραριστούν εύκολα από το κλινικό δείγμα με φίλτρα που διατίθενται στο εμπόριο (GIBCO) [3]Τέλος, τα βακτήρια μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτά στο μικροσκόπιο και θα εντοπίζονταν εύκολα εάν επιμόλυναν το δείγμα. Τα συγκεκριµένα αντιβιοτικά που χρησιµοποιούνται, η στρεπτοµυκίνη και η αµφοτερικίνη (γνωστή και ως "αµφοτερίκη"), είναι τοξικά για τους νεφρούς και χρησιµοποιούµε νεφρικά κύτταρα σε αυτό το πείραµα !!! Σημειώστε επίσης ότι χρησιμοποιούνται σε συγκέντρωση "2X", η οποία φαίνεται να είναι διπλάσια από την κανονική ποσότητα. Αυτά σίγουρα θα προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα Vero ».

ΜΕΛΕΤΗ: «...Προσθέσαμε [δεν απομονώσαμε] 100 μL εναιωρήματος κυττάρων απευθείας στις αραιώσεις των κλινικών δειγμάτων και αναμείξαμε απαλά με πιπέτα. Στη συνέχεια αναπτύξαμε τις εμβολιασμένες καλλιέργειες σε υγρό επωαστήρα 37°C σε ατμόσφαιρα 5% CO2 και παρατηρούσαμε καθημερινά για κυτταροπαθητικές επιδράσεις (CPEs). Χρησιμοποιήσαμε τυποποιημένες δοκιμασίες πλάκας για τον SARS-CoV-2, οι οποίες βασίστηκαν στα πρωτόκολλα του SARS-CoV και του κοροναϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV)...».

ΜΕΛΕΤΗ: «Όταν παρατηρήθηκαν CPEs, ξύσαμε μονοστρώματα κυττάρων με το πίσω μέρος ενός άκρου πιπέτας...»

KAUFMAN: « Δεν περιγράφηκε/αναφέρθηκε κανένα πείραμα αρνητικού ελέγχου (negative control experiment). Τα πειράματα ελέγχου απαιτούνται για την έγκυρη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Χωρίς αυτά, πώς μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν η τοξική σούπα των αντιβιοτικών, η ελάχιστη διατροφή και ο ετοιμοθάνατος ιστός από ένα άρρωστο άτομο που προκάλεσε την κυτταρική βλάβη ή ένας ιός-φάντασμα..;;;  Ένας σωστός έλεγχος θα αποτελούνταν από το ίδιο ακριβώς πείραμα, με τη διαφορά ότι το κλινικό δείγμα θα έπρεπε να προέρχεται από ένα άτομο με ασθένεια που δεν σχετίζεται με τη COVID, όπως ο καρκίνος, αφού αυτό δεν θα περιείχε ιό ».

ΜΕΛΕΤΗ: "...Χρησιμοποιήσαμε 50 μL ιϊκής λύσης (viral lysate ) για την ολική εκχύλιση του νουκλεϊκού οξέος για την επιβεβαιωτική εξέταση και αλληλούχιση (του γονιδιώματος). Χρησιμοποιήσαμε επίσης 50 μL λυτικού ιού για τον εμβολιασμό ενός τρυβλίου μιας πλάκας 24 τρυβλίων με 90% συρροή".

KAUFMAN: « Πώς επιβεβαιώνετε κάτι που δεν είχε ποτέ προηγουμένως αποδειχθεί ότι υπάρχει..;;;

Με τι συγκρίνατε τις γενετικές αλληλουχίες..;;;

Πώς γνωρίζετε την προέλευση του γενετικού υλικού αφού προήλθε από μια κυτταροκαλλιέργεια που περιείχε υλικό από ανθρώπους και όλη τη μικροχλωρίδα τουςεμβρυϊκές αγελάδες και πιθήκους..;;;»

--- τέλος των αποσπασμάτων της μελέτης και της ανάλυσης του Kaufman-

Τα σχόλιά μου (Jon Rappoport ):   Ο Dr.Kaufman κάνει πολλά πράγματα εδώ. Αποδεικνύει ότι η απομόνωση, με οποιαδήποτε σημαίνουσα έννοια της λέξης «απομόνωση» ( “isolation,”), δεν συμβαίνει.

Ο DrKaufman δείχνει επίσης ότι οι ερευνητές θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη βλάβη στα κύτταρα και τον θάνατο των κυττάρων ως απόδειξη ότι ο « ιός » βρίσκεται στη σούπα που δημιουργούν.

Με άλλα λόγια, οι ερευνητές υποθέτουν ότι αν τα κύτταρα πεθαίνουν, πρέπει να είναι ο ιός που τα σκοτώνει.

Αλλά ο DrKaufman δείχνει ότι υπάρχουν προφανείς άλλοι λόγοι για την καταστροφή και τον θάνατο των κυττάρων που δεν έχουν καμία σχέση με έναν ιό. Επομένως, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι « ο ιός » βρίσκεται στη σούπα ή ότι υπάρχει καθόλου.

Και τέλος, ο DrKaufman εξηγεί ότι ο ισχυρισμός της γενετικής αλληλούχησης του « ιού » είναι παράλογος, διότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο ιός υπάρχει.

Πώς μπορείτε να αλληλουχήσετε κάτι όταν δεν έχετε αποδείξει ότι υπάρχει..;

Οι αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο μου (πάνω από 300 άρθρα σχετικά με το θέμα της "πανδημίας" κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους [4]) θα ρωτήσουν: Τότε γιατί πεθαίνουν άνθρωποι..;;; Τι γίνεται με τον τεράστιο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων’’;;; Έχω απαντήσει σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα με μεγάλη λεπτομέρεια. Το θέμα του παρόντος άρθρου είναι: έχουν αποδείξει οι ερευνητές ότι υπάρχει ο SARS-CoV-2..;;;

Η απάντηση είναι όχι.

Jon Rappoport  : Συγγραφέας τριών εκρηκτικών συλλογών, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX και POWER OUTSIDE THE MATRIX, ο Jon ήταν υποψήφιος για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στην 29η περιφέρεια της Καλιφόρνια. Διατηρεί συμβουλευτική πρακτική για ιδιώτες πελάτες, σκοπός της οποίας είναι η επέκταση της προσωπικής δημιουργικής δύναμης. Υποψήφιος για βραβείο Πούλιτζερ, εργάστηκε ως ερευνητικός δημοσιογράφος επί 30 χρόνια, γράφοντας άρθρα για την πολιτική, την ιατρική και την υγεία για το CBS Healthwatch, το LA Weekly, το Spin Magazine, το Stern και άλλες εφημερίδες και περιοδικά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο Jon έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια για την παγκόσμια πολιτική, την υγεία, τη λογική και τη δημιουργική δύναμη σε ακροατήρια σε όλο τον κόσμο.

Πηγές

[1] https://andrewkaufmanmd.com/

[2] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article

[3] https://www.thermofisher.com/us/en/home.html

[4] https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/

ellinikiafipnisis.blogspot.com

Διαβάστε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου