Amfipoli News: Αποκάλυψη: O Mέγας Αλέξανδρος είχε θυσιάσει στην Αμφίπολη προς τιμήν της «Αρτέμιδος Ταυροπόλου»

Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

Αποκάλυψη: O Mέγας Αλέξανδρος είχε θυσιάσει στην Αμφίπολη προς τιμήν της «Αρτέμιδος Ταυροπόλου»


Επιθυμία του ήταν: «κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν ἐν Δίῳ μὲν τοῦ Διός, ἐν Ἀμφιπόλει δὲ τῆςΤαυροπόλου»

Συγκλονιστικά είναι τα όσα γράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης για κάποιες επιθυμίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τις οποίες μάλιστα οι Μακεδόνες τις θεώρησαν… υπερβολικές.

Γράφει συγκεκριμένα:

«χιλίας μὲν ναῦς μακρὰςμείζους τριήρων ναυπηγήσασθαι κατὰ τὴν Φοινίκην καὶ Συρίαν [p. 324] καὶΚιλικίαν καὶ Κύπρον πρὸς τὴν στρατείαν τὴν ἐπὶ Καρχηδονίους καὶ τοὺςἄλλους τοὺς παρὰ θάλατταν κατοικοῦντας τῆς τε Λιβύης καὶ Ἰβηρίας καὶ τῆςὁμόρου χώρας παραθαλαττίου μέχρι Σικελίας, ὁδοποιῆσαι δὲ τὴνπαραθαλάττιον τῆς Λιβύης μέχρι στηλῶν Ἡρακλείων, ἀκολούθως δὲ τῷτηλικούτῳ στόλῳ λιμένας καὶ νεώρια κατασκευάσαι κατὰ τοὺς ἐπικαίρους τῶντόπων, ναούς τε κατασκευάσαι πολυτελεῖς ἕξ, ἀπὸ ταλάντων χιλίων καὶπεντακοσίων ἕκαστον, πρὸς δὲ τούτοις πόλεων συνοικισμοὺς καὶ σωμάτωνμεταγωγὰς ἐκ τῆς Ἀσίας εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ κατὰ τοὐναντίον ἐκ τῆς Εὐρώπηςεἰς τὴν Ἀσίαν, ὅπως τὰς μεγίστας ἠπείρους ταῖς ἐπιγαμίαις καὶ ταῖςοἰκειώσεσιν εἰς κοινὴν ὁμόνοιαν καὶ συγγενικὴν φιλίαν καταστήσῃ.

(5)τοὺς δὲπροειρημένους ναοὺς ἔδει κατασκευασθῆναι ἐν Δήλῳ καὶ Δελφοῖς καὶ Δωδώνῃ,κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν ἐν Δίῳ μὲν τοῦ Διός,ἐν Ἀμφιπόλει δὲ τῆςΤαυροπόλου, ἐν Κύρνῳ δὲ τῆς Ἀθηνᾶς: ὁμοίως δὲ καὶ ἐν Ἰλίῳ ταύτης τῆς θεᾶςκατασκευασθῆναι ναὸν ὑπερβολὴν ἑτέρῳ μὴ καταλείποντα. τοῦ δὲ πατρὸς Φιλίππου τάφον πυραμίδι παραπλήσιον μιᾷ τῇ μεγίστῃ κατὰ τὴν Αἴγυπτον, ἃςἐν τοῖς ἑπτά τινες μεγίστοις ἔργοις καταριθμοῦσιν. [6] ἀναγνωσθέντων δὲ τῶνὑπομνημάτων οἱ Μακεδόνες, καίπερ ἀποδεδεγμένοι καλῶς τὸν Ἀλέξανδρον,ὅμως ὑπερόγκους καὶ [p. 325] δυσεφίκτους τὰς ἐπιβολὰς ὁρῶντες ἔκρινανμηδὲν τῶν εἰρημένων συντελεῖν.

Μετάφραση:

«Να ναυπηγήση χίλια πολεμικά σκάφη, μεγαλύτερα από τις τρίηρεις, στη Συρία και την Κιλικία και την Κύπρο για να εκστρατεύση εναντίον των Καρχηδονίων και των άλλων λαών που κατοικούσαν στα παραλία της Λιβύης και της Ιβηρίας και στη συνεχόμενη παραθαλάσσια ζώνη ως τη Σικελία. (Η εκστρατεία θα στρεφόταν εναντίον των βαρβάρων στα βόρεια παράλια της Αφρικής και στα παράλια της Ευρώπης ατό την Ισπανία ως τη Σικελία ( Αρρια. 7,1,-4). Να κατασκευάση ένα δρόμο κατά μήκος της ακτής της Λιβύης που να φθάνη ως τις Ηράκλειες στήλες, και να κατασκευάση επίσης στα κατάλληλα σημεία λιμένες και ναυστάθμους για τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου στόλου. Να ανεγείρη εξ πολυτελείς ναούς με μια δαπάνη χιλίων πεντακοσίων ταλάντων για τον καθένα. Και τέλος να ίδρυση πόλεις και να μεταφυτεύση πληθυσμούς απ την Ασία στην Ευρώπη και απ την Ευρώπη στην Ασία, ώστε να φέρη τις μεγαλύτερες ηπείρους σε μία ενιαία κοινότητα και φιλική συγγένεια με τις επιγαμίες και τους οικογενειακούς δεσμούς. 

5. Οι ναοί που αναφέραμε έπρεπε να κατασκευασθούν στην Δήλο και στους Δελφούς και στη Δωδώνη, στη Μακεδονία ένας ναός προς τιμήν του Διός στο Δίο, στην Αμφίπολη ναός της Ταυροπόλου Αρτέμιδος, και στην Κύρνο ναός της Αθηνάς. Και στο Ίλιο επίσης πρόβλεπε να ιδρυθή ναός της, Αθηνάς, τέτοιος που μεγαλύτερος του να μην υπάρξη πότε. Επίσης να ιδρυθή τάφος του πατέρα του Φιλίππου, παρόμοιος με τη μεγαλύτερη απ τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τις οποίες καταριθμούν μεταξύ των επτά μεγαλυτέρων έργων του ανθρώπου. 

6. Όταν διαβάστηκαν όλα τα σχέδια του Αλεξάνδρου, οι Μακεδόνες, αν και εκτιμούσαν πολύ τον Αλέξανδρο, έβλεπαν ότι τα σχέδια του ήταν μεγαλεπήβολα και ανεφάρμοστα και αποφάσισαν να μη εκτελέσουν κανένα»

Προφανώς οι συγκεκριμένες παραστάσεις που απεικονίζουν ένα ταύρο, έχουν σχέση με την Άρτεμι Ταυροπόλο. 
Η Άρτεμις θεωρείτο από τους Ορφικούς θεά της σελήνης και ως χθόνια θεότητα και δεχόταν νεκρικές θυσίες.

Το πιο εντυπωσιακό από όλα: 
ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΤΑΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΠΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΘΥΣΙΑΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ.
Διαβάστε επίσης:Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου